back to top
  /  Sílvia Oliva – Procuradoria i Gestió Processal

Sílvia Oliva – Procuradoria i Gestió Processal

Sílvia Oliva – Procuradoria i Gestió Processal

Disseny d’identitat corporativa per Sílvia Oliva, procuradora i especialista en gestió processal.
La creació del monograma juntament amb colors corporatius i la tipografia formen l’imagotip, que defineix l’essència i representa la filosofía, la feminitat i la professionalitat. La identitat gràfica en el seu conjunt transmet sobrietat, tranquil·litat i seguretat.

Client:

Sílvia Oliva

Date: