Tipografia Andorra

Tipografia Andorra Turisme

Tipografia desenvolupada per un concurs creat des d’Andorrra Turisme.
L’encàrrec era clar: crear una tipografia atractiva tipus “display”, per ser utilitzada en suports de merchandising, i que fós identificativa del principat.

Tipografia Andorra

Construcció

A partir de la sintetització dels elements naturals que trobem al país, vam crear uns caracters geomètrics i punxaguts, amb formes que recorden les muntanyes andorranes.

Construcció de la tipografia
Tipografia Andorra

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!